9 september 2021

A12 Oudenrijn – Reeuwijk richting Den Haag, 9 dagen dicht

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september tot 7 oktober zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk. Vanwege groot onderhoud worden alle rijbanen gedurende 9 dagen afgesloten. Het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk wordt over een lengte van 4,5 kilometer vervangen door geluidsreducerend asfalt. Daarnaast voert Rijkswaterstaat tussen knooppunt Oudenrijn en Woerden diverse onderhoudswerkzaamheden uit. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wordt zo veel mogelijk omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met grootschalige omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten.

Hinder – extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten

Tussen maandag 27 september 21.00 uur en donderdag 7 oktober 05.00 uur werkt Rijkswaterstaat aan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk (12). De A12 is tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug (13) volledig afgesloten voor al het verkeer. Ook zijn de verbindingswegen en op- en afritten op dit traject afgesloten. Het is wel mogelijk bij Nieuwerbrug de A12 op te gaan. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn minder rijstroken beschikbaar. Verkeer moet rekening houden met grootschalige omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten.

Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar kunnen we relatief meer werk verzetten, is de hinder voor de weggebruiker het kortst en kunnen we de veiligheid voor de weggebruiker en wegwerker beter garanderen dan bij kortstondige afsluitingen

Omleidingen en alternatieven

Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam via de A2, A27 en A15. Lokaal verkeer wordt via gele informatieborden omgeleid.

Rijkswaterstaat raadt aan om – voor wie dat mogelijk is – alternatieven te kiezen en de grote hinder te vermijden, bijvoorbeeld door thuis te werken, buiten de spits te reizen of te kiezen voor het openbaar vervoer.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in nauw overleg met de regio gepland. Het uitgangspunt was om de werkzaamheden in de zomerperiode van 2021 uit te voeren, met het idee de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Om verschillende redenen (conflicterende werkzaamheden op het onderliggend wegennet waardoor o.a. Oudewater lastig te bereiken is, en geplande evenementen in de regio) heeft Rijkswaterstaat in overleg met verschillende stakeholders de werkzaamheden verplaatst naar eind september/begin oktober. Vanwege de slechte technische staat van de A12 is op korte termijn onderhoud nodig en kunnen deze werkzaamheden niet verder opgeschoven worden.

0 Shares
Sluit Menu