Gepubliceerd 22 december 2022

100 asielzoekers in “Witte huis” aan Goudseweg Bodegraven

Het terrein naast de McDonalds wordt benut voor de opvang van 100 minderjarige asielzoekers. De gemeente heeft besloten mee te werken aan een verzoek hiertoe van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers).Het COA zou al overeenstemming hebben om het zogenaamde Witte Huis dat hier staat aan te kopen voor dit doel. Dat wordt momenteel verbouwd tot woongelegenheid voor arbeidsmigranten. Er komen aanvullend een aantal woonunits voor de jonge asielzoekers.

Begeleiding minderjarige asielzoekers
Minderjarige asielzoekers krijgen al geruime tijd onderdak in het Gr8 Hotel aan de andere kant van het fast food restaurant. Het COA heeft aangegeven dat er een team van 20 fulltimers zal worden ingezet om de asielzoekers straks te begeleiden op onder meer het gebied van onderwijs en veiligheid. Die begeleiding is in het Gr8 Hotel zeer beperkt.

De gemeente wil onder die voorwaarde meewerken aan realisering van het plan door een aanpassing van het bestemmingsplan. Wethouder Dirk Jan Knol spreekt ook van een maatschappelijke opgave. De vergunning zou gelden voor een periode van 10 jaar.

Plan voor pilot huisvesting arbeidsmigranten
Op hetzelfde terrein worden door een andere partij plannen ontwikkeld voor de vestiging van een wooneenheden voor 100 arbeidsmigranten. Ook aan die plannen werkt de gemeente mee.

Aanpassingen t.b.v. verkeersveiligheid
Wel worden voorwaarden gesteld aan de verkeerssituatie: de langslopende verkeersader Bodegraven richting Rotterdam/Den Haag is zeer druk. Overstekende fietsers naar en van de Reeuwijkse Hout hebben daar veel moeite mee. Vanuit de gemeenteraad is al geopperd om te bewerkstelligen dat bij het /Parallelweg een rotonde wordt aangelegd. In de voorwaarden is volgens wethouder Knol bepaald dat de huisvesting van asielzoekers noch arbeidsmigranten een eventuele aanleg van de Bodegraven Boog in de weg mag staan.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en kans op  sneeuw

In de ochtend is het bewolkt en valt er later nog wat (natte) sneeuw. De matige wind is zuidoost. De temperatuur is 2°C.

In de middag is het bewolkt en valt er in eerste instantie nog (smeltende ) sneeuw die later overgaat in regen. De matige wind waait uit het zuidoosten. De thermometer geeft 2°C aan.

In de nacht voornamelijk bewolkt en kans op regen. De minimumtemperatuur wordt 2°C.

Dinsdag bewolkt weer en perioden met regen. De wind is zwak en komt uit het noordwesten. Het kwik loopt op naar 4°C.

Foto: De Groene wereld Eerst nog sneeuw

 

MEEST BEKEKEN