Over BR6

BR6 is de Publieke lokale media instelling van Bodegraven-Reeuwijk.

BR6 is formeel per 8 november 2011 erkend door de raad als de publieke lokale omroep voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De omroep heeft de volgende doelstellingen:
 het aanbieden van pluriforme informatie op lokaal niveau;
 het bieden van een platform voor gedachtewisseling aan inwoners en organisaties van Bodegraven-Reeuwijk.

ADVERTENTIE