Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over berichtgeving van BR6 of meen je dat de openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of je (privacy) belangen schaadt? Dan kun je dit aanBR6 laten weten. Stuur je klacht naar onderstaand e-mail adres. De klacht zal worden afgehandeld door onze hoofdredacteur

We proberen altijd binnen 5 werkdagen contact met je te zoeken over de klacht. Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma) aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

Vaak kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het verbeteren van een typefout of onvolledigheid van de berichtgeving in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren we de correctie uit en ontvang je hier een bevestiging van. Indien het oplossen of beantwoorden langer dan 5 werkdagen duurt, dan stuurt BR6 in ieder geval een ontvangstbevestiging.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan, ook moet een uitspraak worden gedaan over de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen we onze beslissing toelichten.

Wanneer je klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

We informeren je ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.

Ons e-mailadres is klachten@br6.nl