14 juli 2021

Werkzaamheden Weidveld liggen stil door Rugstreeppad

De werkzaamheden op woonveld 6 in Weideveld liggen momenteel stil. Er kunnen geen (bouw)activiteiten plaatsvinden op het woonveld. Waarom? De rugstreeppad is gesignaleerd op het terrein. Dit diertje staat op de rode lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit betekent dat het padje een beschermde status heeft.

Foto: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Door de vondst van het beest liggen meerdere werkzaamheden compleet stil. Aan woonveld 6 kan niks gebeuren, het beestje kruipt hier immers rond. Ook het werk aan de groenstrook tussen de Klaproos en het fietspad kan op dit moment niet doorgaan. De grond hiervoor is opgeslagen op de vindplaats van de rugstreeppad. Dit betekent dat hier voorlopig geen grondverbetering, aanleg van de voetpaden en speeltoestellen zal plaatsvinden.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil door met de werkzaamheden. Daarom heeft de gemeente een ontheffing op de Wet Natuurbescherming aangevraagd. Dit zou betekenen dat de pad gevangen mag worden en dan moet worden overgebracht naar een alternatief leefgebied. Het zal nog wel even duren voordat het duidelijk is of die ontheffing er daadwerkelijk komt, dit zal minimaal 13 weken op zich laten wachten. Tot die tijd liggen de werkzaamheden op woonveld 6 stil.

Door: Bob Plaizier

0 Shares
Sluit Menu