Stinsenplanten op het Heempad!

We gaan op zoek naar stinsenplanten. De Stinsenplant is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn.

De IVN organiseert een excursie op 7 april 2024 van 14.00 tot 15.30 uur. Infocentrum Heempad, (bij bloemenstalletje aan Ridder van Catsweg Prinsessenflats nr. 321). Gouda.

Ga naar live TV