Minicursus ‘Bagger en veenbonken, een probleem?’

Moeten de Reeuwijkse Plassen uitgebaggerd worden, of juist niet? Wat is goed voor de natuur? Het thema staat centraal op de volgende minicursus van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. Wilt u deelnemen aan deze minicursus stuur dan vóór 4 februari een email met uw naam en adresgegevens, naar de coördinator:

Marlou Min, mmin@xs4all.nl.

Excursie op de zaterdagochtend 11 februari van 10.00 – 12.00 uur. We verzamelen bij de standplaats van de ijskar van Antonio op de Hortemansdijk, kruising Lecksdijk. De theorieavond op woensdag 15 februari van 20.00 – 22.00 uur. Deze avond vindt plaats in de Kerk van Sluipwijk, ‘s-Gravenbroekseweg 85b.

Kijken, doen en in discussie
Tijdens de excursie neemt Bernard Benschop ons mee door het Plassengebied. Dit doen we per boot en een kleine wandeling. Hij vertelt en laat o.a. zien welke effecten bagger heeft op de natuur en wat je met bagger en veenbonken kan doen. Ook gaan we zelf aan de slag. Op de theorie-avond wordt met een aantal kortere presentaties stilgestaan bij een aantal invalshoeken, zoals: kenmerken van de Reeuwijkse bodems; wat is baggerslib eigenlijk? ; hoe ontstaan veenbonken? ; wat is veenoxidatie? ; wordt de waterkwaliteit en de natuur beter van baggeren? ; hoe kan bagger worden hergebruikt?
Na een pauze gaan we middels een paneldiscussie in gesprek met elkaar. Zijn baggerslib en veenbonken een probleem of een kans? Wat kunnen bewoners zelf doen? Ervaringen die tijdens de excursie zijn opgedaan kunnen dan ook besproken worden.

Sluit Menu