Lezing over kunstenares Lavinia Fontana

Lavinia Fontana was een professionele schilderes in de zestiende eeuw. Zij werkte hoofdzakelijk in Bologna en de laatste tien jaren van haar leven in Rome. Ze schilderde portretten van vrouwen, mannen, kinderen en families waarbij het vrouwenportret een niche was. De positie en de schoonheid van de geportretteerde werden geaccentueerd. Het portretgenre was onder de enkele, uit die periode bekende, vrouwelijke schilders niet uitzonderlijk.

Het oeuvre van Fontana is breder. Zij heeft ook historiestukken geschilderd, religieuze thema’s, altaarstukken, mythologische onderwerpen en vrouwelijk naakt. Fontana was een geëmancipeerde vrouw, die haar gezinsleven uitstekend kon combineren met haar carrière. Naast haar werkzaamheden als kunstenares was zij actief in het maatschappelijk leven. In een door mannen gedomineerde samenleving en artistiek klimaat werd zij zowel om haar talent als haar karakter gewaardeerd en vielen haar belangrijke opdrachten en eerbewijzen ten deel.

Kunstcafé Op vrijdag 9 december 2022 om 20.00 uur. www.evertshuis.nl De lezing wordt verzorgt door door Ineke Otting

Ineke Otting-Noordhoek (1954) heeft tot haar pensionering als jurist gewerkt voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. In verschillende functies zowel beleidsmatig als in het management, heeft zij zich geconcentreerd op onderwerpen als vreemdelingenrecht, jeugdcriminaliteit en seksueel misbruik in de jeugdzorg. In 2012 startte zij een deeltijdopleiding kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar zij in 2016 haar BA behaalde. In 2019 voltooide zij de research master Arts and Culture met een scriptie over Rotterdamse stadsgezichten in de zeventiende eeuw. Haar belangstelling gaat uit naar de vroegmoderne periode en naar vrouwelijke kunstenaars.

Sluit Menu