Herhalingscursus reanimatie en AED

Het wijkteam Bodegraven-Zuid organiseert herhalingscursussen reanimatie en AED
De cursus wordt gegeven door ambulanceverpleegkundige Peter Raaijmakers. Hij is een
erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad. In de reanimatiecursus wordt
herhaalt hoe je moet reanimeren en hoe je een AED bedient. De cursus is bedoeld voor cursisten die al eerder een reanimatiecursus gevolgd hebben.

Op dinsdag 6 december 2022 van 19.30 tot 21.30 uur. op dinsdag 6 december en start om 19:30 uur bij SAM, Rijngaarde 1 in Bodegraven. Meer informatie aanvragen of aanmelden kan door een mail te sturen naar rina.hampel@live.nl vermeld in de mail je naam, adres, telefoonnummer

Ga naar live TV