Fietstocht naar Bentwoud

Onderweg zijn er stopplaatsen en worden delen wandelend afgelegd. We kijken naar de flora, observeren broedvogels en horen de zeldzame veldleeuwerik. Er is kans voor waarnemingen van koekoek, bruine kiekendief en roerdomp.

Op zaterdat 29 juni 2024 om 10.00 uur. Start MC de Plataan, Snijdelwijklaan 2 2771 SX, Boskoop. Aanmelden Hans van Dam tel. 0172-21 47 75 of mail janny@countrygazette.n Meer info op www.ivn.nl/alphenaandenrijn/

Ga naar live TV