Eerste Choral Evensong

In veel Engelse kerken wordt zo’n viering met veel muziek en koorzang al eeuwenlang elke dag aan het begin van de avond uitgevoerd. Vaste onderdelen zijn de opening ‘O Lord, open thou our lips’, de Lofzang van Maria, de Lofzang van Simeon en een psalm of hymne. Vocaal Ensemble
Lobet den Herrn o.l.v. Maarten Koopman voert de muziek uit met organist Alexander Prins, s. A. Baas is de liturg.

Op vrijdag 2 juni 2023 om 19.00 uur. Dorpskerk, Bodegraven. De toegang is gratis; collecte voor de onkosten.

Ga naar live TV