Digitale mini-cursus Biodiversiteit

Reeuwijkse Plassen – De Natuuracademie organiseert weer een mini-cursus, met als titel: Introductie in de biodiversiteit van de Reeuwijkse Plassen. Wat is biodiversiteit en waarom hoor je er zoveel over? Dit keer echter digitaal, vanwege Corona.

Biodiversiteit is hot. Je hoort er veel over in de media. Maar wat is het en wat kun je ermee? Welke relaties hebben planten, vogels, insecten en vissen onderling, met hun omgeving en de mens daarin? Waar kan je verschillende habitats aan herkennen en hoe moet je dat beoordelen? Vergt dit bepaald beheer? Dat zijn vragen die centraal staan in deze mini-cursus. Het doel is dat bewoners en bezoekers van dit Plassengebied met nieuwe inzichten datgene wat ze zien nog beter kunnen beoordelen of toepassen.

De lezing wordt verzorgd door Frans Kingma, voorzitter van de KNNV Gouda e.o. en bioloog. Maar er wordt gestart met een korte introductie over de karakteristieken van het Plassengebied, door Lisbeth Hertogh. Zij is geboren en getogen in het gebied. Uiteraard zal er na de lezing, ook online, voldoende ruimte zijn voor vragen en discussie. De hand-out met de route is ontwikkeld door IJsbrand Swart, bioloog en fotograaf. Deze route ontvangt de deelnemer per mail, daags na de lezing. Bij bepaalde punten in de route wordt informatie gegeven over verschillende aspecten van biodiversiteit in de Reeuwijkse Plassen. De Natuuracademie gaat na de zomer waarschijnlijk gewoon weer fysiek door met mini-cursussen, o.a. over de waterkwaliteit in samenwerking met het Waterschap. Er zal dan waarschijnlijk ook weer echt een bijeenkomst zijn en een excursie.

De mini-cursus bestaat uit twee delen: een online lezing op dinsdagavond 8 juni (van 20.00 – 22.00 uur) en een educatieve route van zo’n 8 km die je op een zelfgekozen moment kan fietsen of wandelen. Iedereen die mee wil doen moet zich wel eerst aanmelden om een link te kunnen ontvangen. Deelname is gratis. Aanmelden mmin@xs4all.nl. U ontvangt dan een link voor Zoom.

Datum

27 mei 2021 - 08 jun 2021
Expired!
Categorie
Sluit Menu