Cantatevesper koor “Deo Favente”

In deze zogenaamde cantatevesper bidden wij, lezen wij uit de Bijbel en staan we in muziek uitgebreid stil bij de betekenis van hoe de Heere Jezus Christus tot ons spreekt. Vanavond, in het bijzonder, hoe Hij tot ons spreekt nádat hij is gekruisigd, gestorven én uit de dood is opgestaan. Dat wil Hij doen door de talloze berichten en verklaringen van Zijn getuigen en tijdgenoten. En via hen rechtstreeks tot ons. Aan de hand van drie Schriftlezingen en drie cantates vernemen we nader van, onder anderen, Maria Magdalena, de Emmaüsgangers en de leerlingen van Jezus, welk belang God door Jezus in ons, in u en jou en mij, stelt.

Een cantate is een veelomvattende muzikale vorm voor zang en instrumenten, waarin, zoals vanavond, rechtstreeks Bijbelgedeelten worden gezongen of personen sprekend of handelend kunnen worden vertolkt. Of in dichterlijke zin wordt er duiding of uitleg gegeven. En vertolkt de muziek, onderliggend, de hiermee in verband gebrachte gevoelens. Zo’n kerkcantate omschrijven als ‘prediking in muziek’ is behoorlijk accuraat.

De eerste is de blijmoedige Paascantate ‘Wees gegroet, Gij Eersteling der dagen’ van Koos Bons, die lange tijd in Maassluis leefde en actief was als organist. Deze muziek heeft een barok en klassiek geluid en beweegt zich levendig tussen Bijbelse vertelling en reactie in koraalgezang.

Op basis van het kleine, eenvoudige gezang ‘Terwijl wij Hem bewenen’ maakte ik zelf in 2019 een gelijknamige koraalcantate, met een neo-barokke klank (barok, maar dan ‘nieuw’). Deze is beschouwend van karakter en eindigt met een lofzang als samenzang. De derde, meer uitgebreide cantate is ‘Wer da gläubet und getauft wird’ van Bach. In het openingskoor daarvan klinkt een kort thema, dat is gebaseerd op een oud gezang ‘Dies sind die Heil’gen zehn Gebot’; ‘Dit zijn de heilige tien geboden’. Bach legt hiermee een extra opdracht onder de korte Evangelietekst die het koor zingt: namelijk, als je in God wil geloven, dat met zich meebrengt dat je je aan Gods geboden houdt.

Jezus wil en zal tot ons spreken, bij Zijn Wederkomst. Dat willen we gezamenlijk overdenken in de meditatie en bezingen in ons slotgezang.

Op donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur. Dorpskerk, Oude Markt, Bodegraven.

Ga naar live TV