17 oktober 2020

Verdere afschaling reguliere zorg

In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal Covid-patiënten dat wordt verpleegd  of op de IC ligt nog steeds toe. Daarom heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio  West besloten om de reguliere zorg in de regio nog verder af te schalen. Dat betekent dat straks 60%  van de planbare, reguliere zorg niet meer geleverd kan worden. De behandelend arts maakt per  patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. Met name oncologische behandelingen gaan  door. In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn de poliklinieken ook open. Per ziekenhuis kan het  echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd  als hun behandeling uitgesteld wordt. 

Door deze verdere afschaling kan de acute zorg door blijven gaan. Bovendien komt er meer  capaciteit beschikbaar voor opvang van COVID-patiënten in de eigen regio. We proberen daarmee de  uitplaatsing naar andere regio’s of mogelijk zelfs Duitsland waar mogelijk te voorkomen.

0 Shares
Sluit Menu