BR6 en

PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt.
Dit programma beleid bepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep.

Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm.
De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt. 

Maatschappelijke zorg en welzijn Cees Ouwerkerk
Cultuur en kunst Josephine Heymen
Genootschapen op geestelijke grondslag Marie Louise Oliwkiewisz
Ondernemers en bedrijfsleven Han Koevoets
Onderwijs en Educatie Jose Snel
Sport en recreatie, toerisme Jan Tuithof
Etnische en culturele minderheden Vakant
Klimaat & Duurzaamheid Jan Bouwens

ADVERTENTIE

Sluit Menu