BR6 en PBO

PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

De lokale omroep BR6 voorziet in de behoefte van inwoners van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk op het gebied van nieuws en informatie uit de nabije woon- en leefomgeving. Om daarop toe te zien heeft elke lokale omroep een zogenoemd Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO).
Op 13 maart 2023 is het PBO van BR6 in nieuwe samenstelling van start gegaan. Het PBO bestaat vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen in onze gemeente.

Maatschappelijke zorg en welzijn Cees Ouwerkerk
Cultuur en kunst Josephine Heymen
Genootschapen op geestelijke grondslag Marie Louise Oliwkiewisz
Ondernemers en bedrijfsleven Han Koevoets
Onderwijs en Educatie Jose Snel
Sport en recreatie, toerisme Jan Tuithof
Etnische en culturele minderheden Vakant
Klimaat & Duurzaamheid Jan Bouwens

Wilt u meer weten over het PBO, heeft u suggesties voor de programmering van BR, wilt u meer aandacht voor bepaalde onderwerpen? Laat het ons weten op PBO@BR6.nl  U kunt natuurlijk ook de vertegenwoordigers aanspreken.

ADVERTENTIE