BR6 en overheid

Wettelijke status

De Stichting Lokale Omroep Bodegraven (SLOB), bekend als BR6 (voorheen RTV Bodegraven, TV Bodegraven en Radio Bodegraven), is door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangewezen als de lokale omroep van Bodegraven-Reeuwijk en valt als zodanig onder het publieke bestel. Op BR6 is daardoor de mediawet van toepassing.

Commissariaat voor de media
Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de toepassing van de mediawet door de Stichting Lokale Omroep Bodegraven.

Programma Beleidsbepalend Orgaan
De PBO houdt toezicht op het programmabeleid.

Agentschap Telecom
Het Agentschap Telecom heeft aan SLOB de zendmachtiging afgegeven.

ANBI (Fiscale regeling)
De stichting Lokale Omroep Bodegraven heeft de fiscale ANBI status. Dit betekent dat donaties, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomsten-of vennootschapsbelasting.
Bij een overeenkomst van vijf jaar geldt voor privé geen drempel voor de aftrek.
De schenking kan privé een aftrek geven van 100%.
Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl

Overige gegevens

RSIN fiscaalnummer: 006222730
KvK nummer: K.v.K. Leiden: S 41173475
BTW nummer: NL006222730B01
Bank nummer: NL 80 RABO 0308838564

De verplichte publicaties treft u aan in onderstaand bestand.

ANBI Dokument

ADVERTENTIE